Politica de confidentialitate

Politicile de protectie si de confidentialitate AMSALI IMPEX SRL in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil in Uniunea Europeana.

SC AMSALI IMPEX SRL, denumita in cele ce urmeaza Operatorul proceseaza datele personale ale clientilor si partenerilor de afaceri prezenti, trecuti si potentiali, ca parte a desfasurarii activitatii economice de zi cu zi.
Operatorul poate detine informatii oferite de dvs. si prelucreaza datele dvs. personale in concordanta cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil in Uniunea Europeana incepand cu data de 25.05.2018.
Tinand cont de prevederile acestui Regulament, Operatorul prelucreaza datele dvs. personale, de aceea Operatorul stabileste scopul si necesitatea colectarii si procesarii datelor dvs. personale.

Prin procesarea datelor personale se intelege orice operatiune manuala sau automata (cand vizitati site-ul nostru spre exemplu) de preluare/colectare, inregistrare, pastrare in baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire , rectificare sau stergere.

1. Scopul si temeiul legal de colectare si prelucrare a datelor
Operatorul proceseaza datele clientilor sai persoane fizice sau persoane juridice prin reprezentantii sai si ai partenerilor (furnizori, producatori) pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
– Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii
– Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi
– Asigurarea securitatii angajatilor si clientilor nostri: de exemplu, monitorizare video a activitatii din si in jurul service-urilor, showroom-urilor si altor spatii, spre exemplu birouri.
– Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute

Va rugam sa retineti ca Operatorul colecteaza si proceseaza doar acele informatii/date personale care sunt absolut necesare a fi colectate si procesate in scopul desfasurarii activitatii in conditii cat mai bune, in scopul de a veni in intampinarea cerintelor clientilor si a oferi servicii cat mai bune.

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
Conform Regulamentului GDPR, privind prelucrarea de date de personal speciale, Operatorul nu colecteaza si nu prelucreaza datele care se refera la: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea , viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Temeiul legal al colectarii este art. 6 din Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 (GDPR).

2. Categoriile de date personale pe care le colectam
– Datele cu caracter personal în asociere cu datele contractuale aferente
– Datele dvs. de identificare (nume, prenume, domiciliul, locul de munca, numar telefon personal, adresa de email, numar/serie document de identitate, codul numeric personal, sexul, datele bancare
– imagini video – showroomurile sunt dotate cu echipamente de inregistrari video. Aceste imagini sunt stocate si pastrate pe o perioada de pana la 6 luni.
– imagini foto – se refera doar la angajatii Operatorului

In general, datele personale pe care le detinem sunt sau au fost oferite de catre clienti atunci cand s-au prezentat la sediile noastre, cand au vizitat site-ul nostru si si-au lasat datele personale pentru a fi contactati, sau cand au cerut oferte prin telefon sau e-mail.

3. Distribuirea datelor personale
Operatorul distribuie datele dvs. personale numai acelor categorii de angajati (imputerniciti) si colaboratori a caror activitate impune accesul la datele dvs., enumerate exemplificativ dupa cum urmeaza:
– Serviciul IT
– Departamentul contabilitate / financiar
– Departamentul resurse umane
– Departamentul relatii clienti si marketing
– Departamentul juridic
– Parteneri contractuali, inclusiv furnizori de bunuri si servicii /societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele nostru

4. Pastrarea datelor
Operatorul pastreaza datele dvs in intervalul de timp indicat prin declaratia de consimtamant sau atata timp cat doriti sa ramaneti in contact cu Operatorul.
Operatorul pastreaza datele dumneavoastra pe o durata echivalenta pana la expirarea obligatiilor (ex: incetare contract) sau durata medie de utilizare a produsului achizitionat si conform cu termenele de arhivare.
Va rugam sa retineti ca anumite date sunt pastrate pe o perioada prevazuta in legislatia romana.

5. Drepturile dvs. privind procesarea datelor personale
a) Dreptul de a sti ce date personale va sunt procesate
b) Dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat
c) Dreptul de a va rectifica datele
d) Dreptul de a fi uitat (stergerea datelor cu caracter personal)
e) Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment
f) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
g) Dreptul de a va opune prelucrarii
h) Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei prelucrari automate

a. Dreptul de a sti ce date personale va sunt procesate/Dreptul de acces
Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Operatorul în legătură cu dvs., prin posta pe adresa Craiova, str Nerva nr 12 sau prin email (office@maneresiusi.ro) pentru a primi in format electronic toate datele dvs. detinute de Operator.

b. Dreptul de a rectifica datele
Aveti dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerati că acestea pot fi incorecte, va puteti adresa Operatorului la office@maneresiusi.ro sau prin posta pe adresa Craiova, str Nerva nr 12.
Nu se pot face rectificari asupra datelor privind produsele achizitionate/inchiriate, valoarea facturilor, vizitele in showroom sau altele care ar contraveni legilor.

c. Dreptul de a fi uitat – de a fi sters din baza de date
Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveti dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem.
În cazul în care considerati că păstrăm datele mai mult decât este necesar, puteti sa va adresati Operatorului la office@maneresiusi.ro sau prin posta pe adresa Craiova, str Nerva nr 12.
Dacă perioada cuprinsa in consimtamant a trecut, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Puteti solicita stergerea datelor personale in scris prin scrisoare sau email Operatorului la office@maneresiusi.ro sau prin posta pe adresa Craiova, str Nerva nr 12.
Operatorul se va asigura ca in maxim o luna de zile solicitarea clientului va fi indeplinita si clientul a fost sters din toate aplicatiile.
Nu se vor sterge datele personale ale clientilor care au datorii catre firma sau catre un partener direct.
Nu se vor sterge acele date care trebuiesc pastrate ca urmare a dispozitiilor legale (facturi, contracte etc).

d. Dreptul de retragere a consimtamantului
Aveti dreptul in orice moment sa cereti retragerea consimtamantului de comunicare.
Retragerea consimtamantului se va face doar in mod scris prin transmiterea cererii Operatorului la office@maneresiusi.ro sau prin posta la adresa Craiova, str Nerva nr 12

e. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, daca ele au fost prelucrate pe baza de consimatamant si prelucrarea se face prin mijloace automate

f. Dreptul de restrictionare la utilizarea datelor cu caracter personal
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a cere restrictionarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazurile prevazute la art 18 din Regulament.

g. Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal
In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a va opune prelucrării de către a datelor dvs cu caracter personal in cazurile si in conditiile prevazute la art. 21 din Regulament.

h. Dreptul de a face o reclamatie
Este dreptul dumneavoastra de a face o reclamatie in cazul in care considerati ca aveti dubii in ceea ce priveste modul cum sunt procesate si securizate datele dumneavoastra personale. Dacă doriti să ne contactati în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceti o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să contactati echipa noastră la office@maneresiusi.ro sau prin posta la pe adresa Craiova, str Nerva nr 12

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveti în continuare nemulțumiri, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

i. Crearea de profiluri
Operatorul nu foloseste de obicei datele colectate si procesate pentru intocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri si segmentari in scopuri de marketing.

j. Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei evaluari automate
Operatorul respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au incredintat datele lor personale de a nu fi evaluate in baza unei prelucrari automate.

6. Supravegherea video
Operatorul are implementat un sistem video de supraveghere a locatiilor sale pentru a asigura siguranta personalului angajat dar si al clientilor.
Zonele acoperite de camerele video aflate in cladirile si terenurile apartinand Operatorului sunt semnalizate in mod specific prin banere si indicatoare specifice.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video se efectueaza prin intermediul sistemelor de supraveghere video care prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea si alte informatii ce permit identificarea persoanelor vizate.
Scopul prelucrarii datelor personale consta in: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor private, prevenirea si combaterea infractiunilor, indeplinirea obligatiilor legale si realizarea intereselor legitime. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali/imputernicitii persoanei vizate, reprezentantii autorizati ai Operatorului, organele de urmarire/cercetare penala, instante judecatoresti, in conformitate cu prevederile legislatiei interne si comunitare aplicabile activitatii desfasurate de catre Operator. Termenul de pastrare a datelor inregistrate este conform legislatiei in vigoare.
Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții.

7. Puncte de contact
In cazul in care doriti sa va exercitati unul sau mai multe drepturi ale dumneavoastra enumerate la punctul 5 sau doriti sa aflati mai multe informatii referitoare la colectarea si procesarea si protejarea datelor dumneavoastra va rog sa contactati Operatorul:

AMSALI IMPEX SRL
Adresa: Craiova, str Nerva nr 12
E-mail office@maneresiusi.ro
J16/251/1999
RO11661180